Een nieuw erf aan de Ansener Es


‘Prinses op de es’ is de naam van de ontwikkeling van een nieuw ensemble van 4 woningen rond een gemeenschappelijke buitenruimte. Het nieuwe erf wordt een landelijk en groen geheel dat aansluit in de reeks bestaande erven rond de es van Ansen.
 

STAND VAN ZAKEN

Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk, is woning De Kraal (4) opgeleverd en medio oktober zal de bouw starten van woning De Weide (3). 

Het eerste deel van het binnenerf is woonrijp gemaakt. De esticonplaten, de Drentse keitjes en halfverharding zijn aangelegd zodat u een goed beeld krijgt hoe alles er uit komt te zien.

Nadat woning De Weide (3) is opgeleverd zal het gehele binnenerf en de boomgaard worden aangelegd. Dit kan omdat woningen De Boomgaard (1) en De Es (2) elk een eigen entree hebben zodat er geen beschadigingen zullen optreden aan het erf bij de bouw.

Bij woningen kunt u meer vinden over de woningen en de inspiratiebeelden.

 

PLAN

 

De opzet is die van een traditioneel boerenerf, maar met een moderne invulling. Dit geldt zowel voor de bebouwing als de buitenruimte, de ‘groene voet’ van het erf. De grote volumes zijn eigentijdse vertalingen van Saksische boerderijen. Kloeke kappen stralen een landelijk beeld uit naar de omgeving, zoals de oude esdorpnederzettingen. Forse insnijdingen zorgen voor oases van licht van binnen. Elke woning is vrijstaand en krijgt een flinke privé tuin (vanaf 3.500 m2). Men mag zelf binnen de regels van het beeldkwaliteitsplan invulling geven aan woning en tuin. Het geheel wordt gebonden door een collectief bruikbare buitenruimte, het erf. Met een mooie verharding en aangelichte erfbomen met bankjes ontstaat een ruimte om elkaar te ontmoeten en veilig te spelen. Ook de naastgelegen boomgaard is voor bewoners toegankelijk. Door eenduidige erfscheidingen van hagen en extra beplanting zal het erf zich als één geheel naar de omgeving presenteren. Het land achter het erf zal agrarisch blijven en gebruikt worden voor een klein aantal paarden.


Ga hier naar alle downloads.

 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie over dit plan, neem dan telefonisch contact op met 0521-342834 of meldt u aan voor onze nieuwsbrief